فهرست شرکت های پخش دارای مجوز

محدوده پخش:
نوع پخش:
استان محل فعالیت:
تعداد نتایج : 530 مورد
سیمین سپهر سپاهان
نام شرکت : سیمین سپهر سپاهان
شناسه ملی شرکت : 10260670429

محدوده پخش : استانی
[ اصفهان - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/07/01

آدرس دفتر مرکزی : استان اصفهان-شهرستان اصفهان-منطقه مرکزی-شهر شهرک صنعتی جی- قهاب جنوبی- شهرک صنعتی جی- کوچه صحرا- خیابان ۹ فرعی ۳-پلاک ۱۴. ۰-طبقه همکف
تلفن : 03135721460
وبسایت :
بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان
نام شرکت : بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان
شناسه ملی شرکت : 10103515094

محدوده پخش : استانی
[ اصفهان - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/07/01

آدرس دفتر مرکزی : استان اصفهان-شهرستان اصفهان-منطقه مرکزی-شهر اصفهان- سنجوانمره- کوچه گلخانه- کوچه صفا-پلاک ۳۱. ۰-طبقه همکف
تلفن : 03135316191
وبسایت :
رنگین سفره اسپوتا
نام شرکت : رنگین سفره اسپوتا
شناسه ملی شرکت : 14005753866

محدوده پخش : استانی
[ آذربایجان غربی - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/07/01

آدرس دفتر مرکزی : ارومیه جاده دریا بعد ازسه راهی کرد لر
تلفن : 04432572117
وبسایت :
پخش کاویان مهر البرز ایرانیان
نام شرکت : پخش کاویان مهر البرز ایرانیان
شناسه ملی شرکت : 10320861170

محدوده پخش : استانی
[ کرمان - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/31

آدرس دفتر مرکزی : شهرک صنعتی خضراخیابان بنفشه روبروی کوچه 34
تلفن : 03433386415
وبسایت : www.kavianmehr.com
کیمیا پخش شمالغرب
نام شرکت : کیمیا پخش شمالغرب
شناسه ملی شرکت : 10240080093

محدوده پخش : استانی
[ اردبیل - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/27

آدرس دفتر مرکزی : اردبیل شهرک صنعتی 1 مجتمع صنعتگران 1 واحد7
تلفن : 04533644500
وبسایت :
آیلین مهر رازی آذربایجان
نام شرکت : آیلین مهر رازی آذربایجان
شناسه ملی شرکت : 10240130973

محدوده پخش : استانی
[ اردبیل - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/27

آدرس دفتر مرکزی : استان اردبیل-شهرستان اردبیل-منطقه مرکزی-شهر اردبیل- ججین- کوچه شفق- خیابان خیرین-طبقه سوم
تلفن : 04533270633
وبسایت :
پرطلای هیدج
نام شرکت : پرطلای هیدج
شناسه ملی شرکت : 10460026220

محدوده پخش : استانی
[ زنجان - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/27

آدرس دفتر مرکزی : ابهر _ خیابان طالقانی شمالی پلاک 3 صندوق پستی 456151117
تلفن : 02435232222
وبسایت : www.partalaco.com
هیوا کهبد آریا
نام شرکت : هیوا کهبد آریا
شناسه ملی شرکت : 14007453927

محدوده پخش : استانی
[ قزوین - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/25

آدرس دفتر مرکزی : استان قزوین-شهرستان البرز-منطقه مرکزی-شهر الوند- ابن سینا- خیابان ابن سیناشمالی- خیابان حکمت ششم-پلاک ۱۲. ۰-طبقه همکف
تلفن : 02832237431
وبسایت :
نوین بارمان نیک کوشا
نام شرکت : نوین بارمان نیک کوشا
شناسه ملی شرکت : 14007044801

محدوده پخش : استانی
[ اصفهان - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/21

آدرس دفتر مرکزی : استان اصفهان-شهرستان اصفهان-منطقه مرکزی-شهر اصفهان- فرشادی- کوچه امام زاده احمد- کوچه شهیدحمیدرضا بحرینی-پلاک ۵۸. ۰-طبقه دوم-واحد ۵
تلفن : 03132200255
وبسایت :
روان سازان صنعت
نام شرکت : روان سازان صنعت
شناسه ملی شرکت : 10101939642

محدوده پخش : استانی
[ خوزستان - ]
تاریخ صدور مجوز : 1397/06/20

آدرس دفتر مرکزی : دزفول - بلوار جمهوری - نبش خیابان 22 بهمن
تلفن : 06142250001
وبسایت : www.ravansazan.com

نمایش رکوردهای 1 تا 10

تعداد کل : 530