تغییر آدرس دفتر امور خدمات بازرگانی

تاریخ انتشار : 00:00 1397/03/09

با توجه به تغییر محل دفتر امور خدمات بازرگانی به آدرس جدید : تهران - خیابان نادری نبش خیابان شهید حجت دوست - ساختمان شهید نادری و تغییر شماره های تماس ؛ شماره تلفن ۸۸۹۶۹۷۸۶ به صورت موقت آماده پاسخگویی می باشد .شماره تلفن دائمی متعاقبا در سامانه و در بخش ارتباط با ما قرار داده خواهد شد .