پشتیبانی و راهنمایی

برای بیان مشکلات و نقطه نظرات می توانید از طریق ارسال ایمیل اقدام کنید.


قبل از اقدام به ارسال ایمیل برای دریافت پشتیبانی بخش سوال و جواب های سامانه را برای دریافت پاسخ سوالات متداول مطالعه نمایید

سوالات متداول

برای دریافت پاسخ سوالاتی که به صورت مکرر و متداول از سوی کاربران پرسیده شده می توانید به بخش سوالات متداول مراجعه نمایید.

سوالات متداول
ایمیل پشتیبانی

برای اعلام مشکلات و یا نقطه نظرات خود در مورد کاربری سامانه می توانید ایمیل پشتیبانی ارسال نمایید .

Info@Sdpms.ir تماس با ما