«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

عدم اجرایی شدن فرایند های تمدید و اصلاح پروانه پخش کالا