«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

درباره ما


سامانه مدیریت توزیع کالا با هدف شفاف سازی و رصد کالا در شبکه توزیع کشور، تسهیل روند صدور مجوز پخش شرکت های فعال و همچنین کاهش رفت و آمد متقاضیان از طریق اعطای مجوز الکترونیکی طراحی و راه اندازی شده است.

شرکت های پخش متقاضی مجوز (صدور/ تمدید/ اصلاح) باید نسبت به ثبت اطلاعات شرکت خود اقدام و رمز کاربری و کد رهگیری شرکت خود را از این سامانه دریافت کنند.

همچنین اطلاعاتی مانند گروه کالاهای توزیعی، ناوگان حمل و نقل، منابع انسانی، مکانهای فعالیت و تاسیسات لجستیکی، سیستم های ارتباطی از جمله اطلاعاتی است که متقاضیان شرکت های پخش باید نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام کنند.

پس از انجام این پرونده تشکیل شده بطور هوشمند به مرجع مربوطه ( منوط به درخواست پخش استانی ، منطقه ای یا سراسری) منعکس و رسیدگی می شود و به دنبال آن مراحل کار از طریق پیامک به متقاضی گزارش می شود. 

از جمله امکانات تسهیل کننده سامانه جدید ارتباطات اینترنتی با سامانه های مختلف مانند سامانه های مرکز امور اصناف و بازرگانان، سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا، سامانه جامع انبارها، سامانه ثبت شرکت ها و سازمان ثبت احوال می باشد.

همچنین امکان بررسی وضعیت شبکه توزیع کالا در کشور برای کاربران مختلف از طریق گرفتن گزارش های سیستمی بزودی میسر می گردد.