«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

خبر

فعال شدن امکان صدور مجوز جدید

فعال شدن امکان صدور مجوز جدید

    ...

عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی

عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی......

مشاهده

لغو محدودیت داشتن مجوز برای ثبت فروش به خرده فروشان و عمده فروشان

با توجه به مشکلات بوجود آمده برای تعدادی از اعضاء (فروشندگان کالاهای اساسی خصوصا روغن و پودر )و الزام به درج شناسه صنفی سوپر مارکتها ، عمده فروشان......

مشاهده

شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده

شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده......

مشاهده

تاکید بر لزوم درج کامل اطلاعات خرید و فروش کالاهای مشمول در سامانه جامع تجارت

تاکید بر لزوم درج کامل اطلاعات خرید و فروش کالاهای مشمول در سامانه جامع تجارت......

مشاهده