«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

تماس با ما


دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تلفن های تماس:

021-88969136 (خانم مهین دوست و آقای طلوعی)

021-88969786 (خانم کریمی)

 

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

تلفن های تماس(دفتر مرکزی):

021-44093720 (داخلی 104 اقای زرع کار)

021-44009809